Ινβέρτερ - Μετατροπείς

Ενδεικτικοί τύποι - τιμές

Τύπος Τιμή
   
ABB UNO-2.0-TL-OUTD 654€
   
ABB UNO-2.0-I-OUTD 675€
   
ABB UNO-3.0-TL-OUTD 669€
   
ABB UNO-3.0-TL-OUTD-S 706€
   
ABB UNO-3.6-TL-OUTD 736€
   
ABB UNO-3.6-TL-OUTD-S 773€
   
ABB UNO-4.2-TL-OUTD 786€
   
ABB UNO-4.2-TL-OUTD-S 822€
   
   
ABB PVI-3.0-TL-OUTD 746€
   
ABB PVI-3.0-TL-OUTD-S 787€
   
ABB PVI-3.6-TL-OUTD 833€
   
ABB PVI-3.6-TL-OUTD-S 875€
   
ABB PVI-4.2-TL-OUTD 900€
   
ABB PVI-4.2-TL-OUTD-S 941€
   
ABB PVI-5000-TL-OUTD 989€
   
ABB PVI-5000-TL-OUTD-S 1.032€
   
ABB PVI-6000-TL-OUTD 1.085€
   
ABB PVI-6000-TL-OUTD-S 1.153€
   
ABB PVI-10.0-TL-OUTD 1.549€
   
ABB PVI-10.0-TL-OUTD-S 1.609€
   
ABB PVI-10.0-TL-OUTD-FS 1.620€
   
ABB PVI-12.5-TL-OUTD 1.733€
   
ABB PVI-12.5-TL-OUTD-S 1.746€
   
ABB PVI-12.5-TL-OUTD-FS 1.758€
   
   
ABB Trio 5.8-TL OUTD-400 1.174€
   
ABB Trio 5.8-TL OUTD-S-400 1.211€
   
ABB Trio 7.5-TL OUTD-400 1.305€
   
ABB Trio 7.5-TL OUTD-S-400 1.353€
   
ABB Trio 8.5-TL OUTD-400 1.372€
   
ABB Trio 8.5-TL OUTD-S-400 1.419€
   
ABB Trio 20.0 -TL OUTD-400 2.625€
   
ABB Trio 20.0 -TL OUTD-S2-400 2.636€
   
ABB Trio 20.0 -TL OUTD-S2F-400 2.837€
   
ABB Trio 20.0 -TL OUTD-S1J-400 2.955€
   
ABB Trio 20.0 -TL OUTD-S2J-400 3.022€
   
ABB Trio 20.0-TL-OUTD-S2X-400 3.045€
   
ABB Trio 27.6-TL-OUTD-400 3.030€
   
ABB Trio 27.6-TL-OUTD-S2-400 3.091€
   
ABB Trio 27.6-TL-OUTD-S2F-400 3.205€
   
ABB Trio 27.6-TL-OUTD-S1J-400 3.373€
   
ABB Trio 27.6-TL-OUTD-S2J-400 3.404€
   
ABB Trio 27.6-TL-OUTD-S2X-400 3.415€
   
   
ABB PRO-33.0-TL-OUTD-400 2.987€
   
ABB PRO-33.0-TL-OUTD-S-400 3.058€
   
ABB PRO-33.0-TL-OUTD-SX-400 3.306€
   
Τύπος Τιμή
   
TLS 4.3 1.533€
   
TLS 5.1 1.656€
   
TLS 5.3 1.656€
   
TLS 6.3 1.664€
   
TLS 7.3 1.801€
   
TLS 8.3-II 1.876€
   
TLS 10.3 2.075€
   
TLS 13.3 2.181€
   
TLS 15.3 2.363€
   
TLS 17.3 2.619€
   
Τύπος Τιμή
   
Delta RPI H3 849€
   
Delta RPI H4A 1.093€
   
Delta RPI H5A 1.183€
   
Delta RPI M6A 1.403€
   
Delta RPI M8A 1.561€
   
Delta RPI M10A 1.763€
   
Delta RPI M15A 2.358€
   
Delta RPI M20A 2.565€
   
Delta RPI M30A_120 3.170€
   
Delta RPI M30A_121 3.046€
   
Delta RPI M50A_12S 4.458€
   
DELTA M88H_122 CF 5.615€
   
DELTA M88H_121 ST 5.081€
   
Τύπος Τιμή
   
Fronius Galvo 1.5-1-light 821€
   
Fronius Galvo 2.0-1-light 841€
   
Fronius Galvo 2.5-1-light 860€
   
Fronius Galvo 3.0-1-light 880€
   
Fronius Galvo 3.1-1-light 880€
   
Fronius Galvo 1.5-1 900€
   
Fronius Galvo 2.0-1 920€
   
Fronius Galvo 2.5-1 939€
   
Fronius Galvo 3.0-1 959€
   
Fronius Galvo 3.1-1 959€
   
   
Fronius Symo 3.0-3 - S-light 888€
   
Fronius Symo 3.7 3 - S-light 972€
   
Fronius Symo 4.5 3 - S-light 1.073€
   
Fronius Symo 3.0-3 - M-light 979€
   
Fronius Symo 3.7 3 - M-light 1.068€
   
Fronius Symo 4.5 3 - M-light 1.137€
   
Fronius Symo 5.0 3 - M-light 1.154€
   
Fronius Symo 6.0 3 - M-light 1.177€
   
Fronius Symo 7.0 3 - M-light 1.448€
   
Fronius Symo 8.2 3 - M-light 1.595€
   
Fronius Symo 10.0 3 - M-light 1.712€
   
Fronius Symo 12.5 3 - M-light 1.930€
   
Fronius Symo 15.0 3 - M-light 2.103€
   
Fronius Symo 17.5 3 - M-light 2.238€
   
Fronius Symo 20.0 3 - M-light 2.334€
   
Fronius Symo 3.0-3 - S 968€
   
Fronius Symo 3.7 3 - S 1.053€
   
Fronius Symo 4.5 3 - S 1.153€
   
Fronius Symo 3.0-3 - M 1.054€
   
Fronius Symo 3.7 3 - M 1.144€
   
Fronius Symo 4.5 3 - M 1.211€
   
Fronius Symo 5.0 3 - M 1.228€
   
Fronius Symo 6.0 3 - M 1.251€
   
Fronius Symo 7.0 3 - M 1.517€
   
Fronius Symo 8.2 3 - M 1.662€
   
Fronius Symo 10.0 3 - M 1.797€
   
Fronius Symo 12.5 3 - M 2.015€
   
Fronius Symo 15.0 3 - M 2.187€
   
Fronius Symo 17.5 3 - M 2.322€
   
Fronius Symo 20.0 3 - M 2.418€
   
   
Fronius Eco 25.0-3 - S-light 2.299€
   
Fronius Eco 27.0-3 - S-light 2.359€
   
Fronius Eco 25.0-3 - S 2.382€
   
Fronius Eco 27.0-3 - S 2.440€
   
   
Fronius Primo 3.0-1 light 849€
   
Fronius Primo 3.5-1 light 889€
   
Fronius Primo 3.6-1 light 896€
   
Fronius Primo 4.0-1 light 936€
   
Fronius Primo 4.6-1 light 991€
   
Fronius Primo 5.0-1 light 1.026€
   
Fronius Primo 6.0-1 light 1.187€
   
Fronius Primo 8.2-1 light 1.363€
   
Fronius Primo 3.0-1 936€
   
Fronius Primo 3.5-1 976€
   
Fronius Primo 3.6-1 983€
   
Fronius Primo 4.0-1 1.023€
   
Fronius Primo 4.6-1 1.079€
   
Fronius Primo 5.0-1 1.112€
   
Fronius Primo 6.0-1 1.274€
   
Fronius Primo 8.2-1 1.449€
   
Τύπος Τιμή
   
Growatt 1000-S 441€
   
Growatt 1500-S 502€
   
Growatt 2000-S 556€
   
Growatt 3000-S 660€
   
Growatt 2500-MTL-S 711€
   
Growatt 3000-MTL-S 716€
   
Growatt 3600-MTL-S 735€
   
Growatt 4200-MTL-S 816€
   
Growatt 5000-MTL-S 835€
   
Growatt 5500-MTL-S 925€
   
Growatt 4000-UE 1.088€
   
Growatt 5000-UE 1.144€
   
Growatt 6000-UE 1.222€
   
Growatt 7000-UE 1.384€
   
Growatt 8000-UE 1.404€
   
Growatt 9000-UE 1.410€
   
Growatt 10000-UE 1.427€
   
Growatt 12000-UE 1.625€
   
Growatt 18000-UE 1.918€
   
Growatt 20000-UE 1.942€
   
Growatt 30000-TL3-S 2.747€
   
Growatt 33000-TL3-S 2.790€
   
Growatt 40000-TL3-S 2.996€
   
Growatt 50000-TL3-S 3.829€
   
Τύπος Τιμή
   
Huawei SUN2000-8KTL 1.450€
   
Huawei SUN2000-12KTL 1.597€
   
Huawei SUN2000-17KTL 1.950€
   
Huawei SUN2000-20KTL 2.038€
   
Huawei SUN2000-33KTL 2.550€
   
Huawei SUN2000-36KTL 3.196€
   
Huawei SUN2000-42KTL 3.813€
   
Τύπος Τιμή
   
Invt MG750TL 395€
   
Invt MG1KTL 426€
   
Invt MG1KT5TL 457€
   
Invt MG2KTL 495€
   
Invt MG3KTL 555€
   
Invt MG3KTL-2M 623€
   
Invt MG4KTL 735€
   
Invt MG4KTL-2M 788€
   
Invt MG4K6TL 750€
   
Invt MG4K6TL-2M 803€
   
Invt MG5KTL 765€
   
Invt MG5KTL-2M 818€
   
Τύπος Τιμή
   
Kaco blueplanet 3.0 TL1 M1 918€
   
Kaco blueplanet 3.0 TL1 M2 1.032€
   
Kaco blueplanet 3.5 TL1 M2 1.048€
   
Kaco blueplanet 3.7 TL1 M2 1.068€
   
Kaco blueplanet 4.0 TL1 M2 1.085€
   
Kaco blueplanet 4.6 TL1 M2 1.102€
   
Kaco blueplanet 5.0TL3 M2 1.197€
   
Kaco blueplanet 6.5TL3 M2 1.305€
   
Kaco blueplanet 7.5TL3 M2 1.409€
   
Kaco blueplanet 8.6TL3 M2 1.479€
   
Kaco blueplanet 9.0TL3 M2 1.542€
   
Kaco blueplanet 10.0TL3 M2 1.628€
   
Kaco blueplanet 20.0TL3 M2 2.127€
   
Kaco blueplanet 50.0TL3-M1-Basic 3.651€
   
Kaco blueplanet 50.0TL3-M1M 3.835€
   
Kaco blueplanet 50.0TL3-M1XL 4.019€
   
Kaco Powador 12.0 TL3 INT 1.796€
   
Kaco Powador 14.0 TL3 INT 1.912€
   
Kaco Powador 18.0 TL3 INT 1.973€
   
Kaco Powador 20.0 TL3 INT 2.027€
   
Kaco Powador 30.0 TL3-M-INT 4.495€
   
Kaco Powador 30.0 TL3-XL-INT 4.746€
   
Kaco Powador 33.0 TL3-M-INT 4.546€
   
Kaco Powador 33.0 TL3-XL-INT 4.800€
   
Kaco Powador 36.0 TL3-M-INT 4.592€
   
Kaco Powador 36.0 TL3-XL-INT 4.829€
   
Kaco Powador 39.0 TL3-M-INT 4.640€
   
Kaco Powador 39.0 TL3-XL-INT 4.876€
   
Kaco Powador 40.0 TL3-M-INT 4.682€
   
Kaco Powador 40.0 TL3-XL-INT 4.924€
   
Kaco Powador 48.0 TL3-M-INT 4.982€
   
Kaco Powador 48.0 TL3-XL-INT 5.162€
   
Kaco Powador 60.0 TL3-M-INT 5.515€
   
Kaco Powador 60.0 TL3-XL-INT 5.713€
   
Kaco Powador 72.0TL3-M-INT Park 4.759€
   
Kaco Powador 72.0TL3-XL-INT Park 4.937€
   
Τύπος Τιμή
   
Kostal PIKO 1.5-MP 662€
   
Kostal PIKO 2.0-MP 734€
   
Kostal PIKO 2.5-MP 795€
   
Kostal PIKO 3.0-MP 852€
   
Kostal PIKO 3.6-MP 923€
   
Kostal PIKO 4.2-MP 988€
   
Kostal PIKO 3.0 882€
   
Kostal PIKO 4.2 1.157€
   
Kostal PIKO 4.6 1.222€
   
Kostal PIKO 5.5 1.281€
   
Kostal PIKO 7.0 1.580€
   
Kostal PIKO 8.5 1.731€
   
Kostal PIKO 10 1.891€
   
Kostal PIKO 12 2.138€
   
Kostal PIKO 15 2.396€
   
Kostal PIKO 17 2.560€
   
Kostal PIKO 20 2.664€
   
Kostal PIKO 36 EPC 3.456€
   
Τύπος Τιμή
   
Peimar PSI-1600TL 500€
   
Peimar PSI-2200TL 607€
   
Peimar PSI-2700TL 647€
   
Peimar PSI-3000TL 672€
   
Peimar PSI-3000TLM 758€
   
Peimar PSI-3680TLM 770€
   
Peimar PSI-4000TLM 786€
   
Peimar PSI-4600TLM 863€
   
Peimar PSI-5000TLM 879€
   
Peimar PSI-6000TLM 943€
   
Peimar PSI-10000TL 1.562€
   
Peimar PSI-15000TL 1.856€
   
Peimar PSI-20000TL 2.077€
   
Peimar PSI-30000TL 2.662€
   
Peimar PSI-33000TL 2.768€
   
Τύπος Τιμή
   
REFUsol 08k 1.998€
   
REFUsol 10k 2.060€
   
REFUsol 13k 2.124€
   
REFUsol 17k 2.251€
   
REFUsol 20k 2.352€
   
REFUsol 40k 3.364€
   
REFUsol 23k-MV 2.352€
   
REFUsol 46k-MV 3.364€
   
Τύπος Τιμή
   
SMA SB 1,5-1VL-40 641€
   
SMA SB 2,5-1VL-40 788€
   
SMA SB 3,0-1AV-40 922€
   
SMA SB 3,6-1AV-40 975€
   
SMA SB 4,0-1AV-40 1.016€
   
SMA SB 5,0-1AV-40 1.080€
   
SMA SB 3000 TL-21 986€
   
SMA SB 3600 TL-21 998€
   
SMA SB 4000 TL-21 1.041€
   
SMA SB 5000 TL-21 1.167€
   
SMA STP 5000TL-20 1.462€
   
SMA STP 6000TL-20 1.607€
   
SMA STP 7000TL-20 1.727€
   
SMA STP 8000TL-20 1.824€
   
SMA STP 9000TL-20 1.920€
   
SMA STP 10000TL-20 2.065€
   
SMA STP 12000TL-20 2.331€
   
SMA STP 15000TL-10 2.283€
   
SMA STP 15000 TL-30  no Display 2.415€
   
SMA STP 15000 TL-30  with Display 2.469€
   
SMA STP 20000 TL-30  no Display 2.638€
   
SMA STP 20000 TL-30  with Display 2.693€
   
SMA STP 25000 TL-30  no Display 2.676€
   
SMA STP 25000 TL-30  with Display 2.731€
   
SMA STP-60-10 4.636€
   
Τύπος Τιμή
   
SolarEdge SE 2200 729€
   
SolarEdge SE 3000 814€
   
SolarEdge SE 3500 917€
   
SolarEdge SE 4000 976€
   
SolarEdge SE 5000 1.022€
   
SolarEdge SE 2200H 729€
   
SolarEdge SE 3000H 814€
   
SolarEdge SE 3500H 917€
   
SolarEdge SE 3680H 930€
   
SolarEdge SE 4000H 976€
   
SolarEdge SE 5000H 1.022€
   
SolarEdge SE 4K 1.190€
   
SolarEdge SE 5K 1.200€
   
SolarEdge SE 7K 1.310€
   
SolarEdge SE 8K 1.438€
   
SolarEdge SE 9K 1.488€
   
SolarEdge SE 10K 1.540€
   
SolarEdge SE 12.5K 1.624€
   
SolarEdge SE 15K 1.420€
   
SolarEdge SE 16K 1.433€
   
SolarEdge SE 17K 1.451€
   
SolarEdge SE 25K 1.950€
   
SolarEdge SE 27.6K 1.991€
   
SolarEdge SE 33.3K 2.217€
Τύπος Τιμή
   
Solarmax 2000P 801€
   
Solarmax 3000P 915€
   
Solarmax 4000P 1.019€
   
Solarmax 4600P 1.082€
   
Solarmax 5000P 1.088€
   
Solarmax 5TP2 1.290€
   
Solarmax 6TP2 1.325€
   
Solarmax 7TP2 1.625€
   
Solarmax 8MT2 1.719€
   
Solarmax 10MT2 1.876€
   
Solarmax 13MT2 2.195€
   
Solarmax 15MT2 2.206€
   
Solarmax 13MT3 2.516€
   
Solarmax 15MT3 2.681€
   
Solarmax 20MT3 2.625€
   
Solarmax 25MT3 2.910€
   
Solarmax 30HT4 3.452€
   
Solarmax 32HT4 3.540€
   
Solarmax 32HT2 3.540€
Τύπος Τιμή
   
Steca Grid 1500 coolcept 640€
   
Steca Grid 2000 coolcept 714€
   
Steca Grid 2500 coolcept 776€
   
Steca Grid 3010 coolcept 832€
   
Steca Grid 3203 coolcept 1.052€
   
Steca Grid 3600 coolcept 908€
   
Steca Grid 4200 coolcept 981€
   
Steca Grid 4803 coolcept 1.197€
   
Steca Grid 5503 coolcept 1.269€
   
Steca Grid 8000+ 1.366€
   
Steca Grid 10000+ 1.404€
Τύπος Τιμή
   
Sungrow SG 10 KTL 1.665€
   
Sungrow SG 20 KTL 2.258€
   
Sungrow SG 36 KTL 2.668€
   
Sungrow SG 60 KTL 3.916€
   


Οι τιμές είναι ανά τεμάχιο και δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
Για περισσότερα τεμάχια παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για την ανεύρεση οποιουδήποτε ινβέρτερ - μετατροπέα