Το Kstore μπορεί να σας εφοδιάσει με κάθε είδους φωτοβολταϊκά πάνελ, μονοκρυσταλλικά, πολυκρυσταλλικά, λεπτού υμενίου καθώς και με μεταχειρισμένα φωτοβολταϊκά πάνελ που προηγουμένως έχουν ελεγχθεί πλήρως για την λειτουργικότητα, την αποδιδόμενη ισχύ και την κατάσταση των κυψελών.
Φωτοβολταϊκά πάνελ

Μονοκρυσταλλικά πάνελ

Προμήθεια φ/β πάνελ

όλων των κατασκευαστών

Πολυκρυσταλλικά πάνελ

Προμήθεια φ/β πάνελ

όλων των κατασκευαστών

Thin film

Προμήθεια λεπτό υμενίου πάνελ

όλων των κατασκευαστών

Μεταχειρισμένα πάνελ

Σε άκρως

δελεαστικές τιμές

Επικοινωνήστε μαζί μας για ανεύρεση οποιουδήποτε φωτοβολταϊκού πάνελ