Τηλεμετρία

Η τηλεμετρία στις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις αποτελεί τον σημαντικότερο τμήμα του εξοπλισμού που μπορεί να εξασφαλίσει υψηλές παραγωγές και αποδόσεις ηλεκτρικής ενέργειας. Και αυτό διότι, για να παράξει μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που μια βλάβη γίνεται αντιληπτή μετά από χρονικό διάστημα ημερών, εβδομάδων ή ακόμα και μηνών, με αποτέλεσμα την απώλεια παραγωγής και εσόδων. Επίσης, δεν είναι λίγες οι φορές που υπερεκτιμάται ο παράγοντας καιρικές συνθήκες, και οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις υπολειτουργούν λόγω αστοχιών.

Γι' αυτούς τους λόγους, δηλαδή άμεσης ενημέρωσης σε περίπτωση αστοχίας - βλάβης, αλλά και υπο-παραγωγικότητας που προκύπτει από συγκριτικά στοιχεία, κρίνεται απολύτως αναγκαία η ύπαρξη συστήματος τηλεμετρίας σε κάθε φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, ανεξαρτήτως μεγέθους και θέσης της εγκατάστασης. Πλέον, είναι διαθέσιμα αρκετά συστήματα τηλεμετρίας, ανεξαρτήτως κατασκευαστή μετατροπέα-ινβέρτερ, μεγέθους εγκατάστασης, ύπαρξης τηλεφωνικής γραμμής κ.τ.λ., που μπορούν να καλύψουν κάθε ανάγκη με λογικό κόστος.

Η Kmetrics έχοντας συσσωρευμένη εμπειρία και τον απαραίτητο εξοπλισμό είναι σε θέση να εγκαταστήσει και να συντηρήσει συστήματα τηλεμετρίας σε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις ισχύος από 1KWp έως και πολλών MWp, ικανοποιώντας τις πιο υψηλές απαιτήσεις σε ό,τι αφορά την διαθέσιμη πληροφορία.

Επίσης, παρέχει υπηρεσίες ανάλυσης των δεδομένων της τηλεμετρίας 24/7/365, ενημερώνοντας τον επενδυτή για οποιαδήποτε δυσλειτουργία άμεσα.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα αφορά την τηλεμετρία της φωτοβολταϊκής σας εγκατάστασης!